Alejandro Fernández: “La conjunció lingüística conjumina compliment de la llei, sentit comú i garantia dels drets lingüístics de tots els catalans”

Alejandro Fernández: “Complint les sentències judicials es faran un favor a vostès mateixos, però sobretot a milers i milers d'alumnes catalans i a les seves drets”

Intervenció del president del PPC, Alejandro Fernández, en la sessió de control al Govern

Alejandro Fernández recorda que les sentències del Consitucional, el Suprem i el Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya en matèria lingüística són ja molt nombroses. Per aquest motiu “a l'obligació que tot demòcrata té d'acatar les sentències judicials, val la pena afegir un debat sobre la qüestió racional i sense tabús perquè la immersió ni és sagrada ni és indiscutible”. “Tant és així, que els suposats amics de Puigdemont a Flandes no l'apliquen al seu país”

Apunta tres models per a abordar la confluència de dues o més llengües en les comunitats plurilingües. El primer, la llibertat d'elecció amb línies paral·leles, que és el que porta Jordi Pujol en el seu programa electoral de l'any 80. El segon, la conjunció lingüística, que és el que assenyala la Constitució Espanyola en les sentències a les quals em referia. I en tercer lloc, la immersió lingüística que només s'aplica a Catalunya i a Groenlàndia.

“La conjunció lingüística conjumina compliment de la llei, sentit comú i garantia dels drets lingüístics de tots els catalans, tot en un. I ho saben perfectament però el seu propi fanatisme els impedeix reconèixer els informes dels seus propis tècnics”.

Recorda que l'informe de 2018 del Govern ‘El model lingüístic del sistema educatiu a Catalunya’ assenyalava que a les comarques de l'interior s'observaven severes mancances en castellà i a les comarques de l'àrea metropolitana s'observaven severes mancances en català. Alejandro Fernández apunta com a solució a aquesta circumstància la conjunció lingüística, com el propi informe apuntava, “però es van veure obligats a eliminar aquest informe quan les hordes koiné més hiperventiladas van començar a assetjar-los en les xarxes socials de traïdors i ‘botiflers’”.

Conclou recordant a Aragonès que “complint les sentències judicials es faran un favor a vostès mateixos, però sobretot a milers i milers d'alumnes catalans i als seus drets”