Per a poder afiliar-te al Partit Popular hauràs d’omplir els següents fulls i presentar-los juntament amb una fotocòpia del DNI a la seu més propera.

Residents a Espanya

Pels residents a Espanya majors de 18 anys

Noves generacions

Els que tinguin entre 16 i 29 anys poden afiliar-se a través de Noves Generacions. No s’assolirà la plenitut de drets fins als 18.

Residents a l’estranger

Pels espanyols que resideixen fora del territori espanyol, existeix un model diferent als anteriors. Fitxa afiliació amb domicili censal.

Afiliació online