La presidenta de l'Observatori de la Dona PPC, Núria Gómez, es reuneix amb el president del PPC Girona, Jaume Veray

 L'Obervatori de la Dona PPC, recolzant-se
absolutament, en les propostes del PPC al Parlament de Catalunya,
planteja una detinguda mirada en qüestions de gènere, temes que han
d'ajudar a l'equilibri de drets entre dones i homes a Catalunya,
centrant-se en dues qüestions bàsiques:


· La igualtat real de drets i oportunitats i, la conciliació laboral i familiar.


· La violència contra la dona com un fet diferencial i específic, incidint a
la prevenció i correcció d'aquesta xacra, sense estigmatitzar l'home, ni
conculcar cap dels seus drets, treballant conjuntament dones i homes
per a millorar la societat.


La trobada ha servit per proposar projectes de futur a la província de
Girona.