El PPC denunciarà davant la Fiscalia a l'Ajuntament de Vic per prevaricació administrativa

  • “La discrecionalitat que la normativa atorga al govern municipal, no pot confondre's ni implicar arbitrarietat en les seves decisions
  • “No sols s'està impedint que l'activitat d'un partit polític sinó que s'impedeix i limita el dret de participació política dels ciutadans”

    El Partit Popular de Catalunya denunciarà davant la Fiscalia a l'Ajuntament de Vic per prevaricació administrativa en negar al partit el permís necessari per a instal·lar una carpa informativa aquest dissabte. (s'adjunta l'escrit)

    Cal recordar que dilluns passat l'Ajuntament de Vic va notificar al partit la negativa del govern municipal a donar el permís per a la instal·lació d'una carpa informativa en la Pl. Major de Vic, al·legant a l'article 96.3 de l'Ordenança municipal de bon Govern, civisme, bons costums i convivència ciutadana, que indica que “l'autoritat municipal podrà autoritzar o denegar discrecionalment qualsevol altra classe d'ús anormal del sòl de la via pública i de terrenys del comú que no estiguin regulats en els articles d'aquesta ordenança. No s'autoritzarà cap llicència per a exercir en la via pública activitats contràries a la moral, als bons costums ciutadans, o a l'ordre públic.”

    En aquest sentit, l'escrit presentat recorda que “la discrecionalitat que la normativa atorga al govern municipal, no pot confondre's ni implicar arbitrarietat en les seves decisions, i en aquest cas la decisió presa pel govern d'Anna Erra suposa “una limitació i una vulneració clara de drets constitucionals”.

    D'altra banda, l'actuació de l'Ajuntament de Vic, “a més d'arbitrària, és una vulneració del pluralisme polític i del dret a la participació política”. “No sols s'està impedint que l'activitat d'un partit polític sinó que s'impedeix i limita el dret de participació política dels ciutadans”.