Daniel Serrano exigeix una rectificació a Bargalló i li reclama renovar el concert educatiu a l'escola diferenciada

•Daniel Serrano denuncia que la resolució de renovació de concerts educatius exclou a onze centres d'escolarització diferenciada “no deixant lloc a cap dubte de la motivació política d'aquesta decisió”
• “El Govern ataca novament a aquest sector educatiu limitant la llibertat de les famílies a triar lliurement, i en igualtat de condicions, el tipus d'educació que volen per als seus fills”

25 maig 2020.- El diputat i secretari general del Partit Popular Català, Daniel Serrano, ha exigit una rectificació al conseller d'Educació, Josep Bargalló, i li ha reclamat renovar el concert educatiu als centres d'educació diferenciada garantint la no-discriminació a aquests centres així com a les famílies que trien aquest tipus d'educació a l'hora de subscriure concerts educatius.

Daniel Serrano ha lamentat que el govern de la Generalitat “hagi materialitzat la seva amenaça contra l'escola diferenciada i contra les famílies que han triat aquest tipus d'escolarització per als seus fills”, publicant el passat 22 de maig una resolució de renovació de concerts educatius excloent d'aquesta renovació a onze centres educatius d'escolarització diferenciada.

El dirigent Popular ha denunciat que “aquesta decisió està més motivada per criteris polítics que jurídics” atès que tant els governs primer de CiU i ERC, com actualment el de JxCat i ERC, “han vingut anunciant reiteradament la seva voluntat de retirar el concert d'aquesta mena de centres escolars com ja van posar de manifest en el projecte de decret de concerts educatius que va quedar en suspens per la declaració de l'estat d'alarma”.

En aquest sentit, Serrano ha assenyalat que, malgrat la falta d'aprovació d'aquest projecte de decret i que el principi de coeducació recollit en la LEC està vigent des de fa més de deu anys, temps durant el qual s'ha renovat i mantingut el concert a l'escolarització diferenciada, “no deixa lloc a cap dubte la motivació política d'aquesta resolució contra un sector de l'educació i de la comunitat educativa a Catalunya”. De fet “el Govern sap perfectament que l'educació diferenciada està avalada tant pel Tribunal Suprem i el Constitucional, com per la legislació internacional, per la qual cosa la decisió de Bargalló és contrària a Dret”.

Així mateix, Daniel Serrano ha recordat que la mateixa Llei orgànica 2/2006 d'Educació assenyala que, en cap cas, l'elecció de l'educació diferenciada pot implicar per a les famílies, els alumnes, les alumnes i els centres un tracte menys favorable, ni un desavantatge a l'hora de subscriure concerts amb les administracions educatives. Fet que demostra, en la seva opinió, que “és evident que la decisió adoptada per la Generalitat de no renovar els concerts educatius de l'escola diferenciada suposa una clara discriminació per al sector i les famílies ja que no s'ha produït un canvi legal que empari la decisió respecte a cursos anteriors en els quals s'ha mantingut el concert i durant els quals el principi de coeducació ha estat vigent”.

Finalment, Daniel Serrano ha lamentat que aquesta decisió representa un nou i preocupant reculada en les llibertats a Catalunya. “Si fa uns mesos el Govern va publicar sengles projectes de decrets que atacaven a l'educació concertada, ara amb la resolució del passat dia 22 de maig, el Govern ataca novament a aquest sector educatiu limitant la llibertat de les famílies a triar lliurement, i en igualtat de condicions, el tipus d'educació que volen per als seus fills”, ha conclòs.