Daniel Serrano anuncia que el PP estudiará llevar el decreto al TC por vulnerar principios constitucionales e invadir competencias de carácter procesal

  • Daniel Serrano: “Amb aquest decret, emparant-se en l'actual situació sanitària, es pretén modificar per la porta de darrere la llei 24/2015 no ajustant els canvis en el marc temporal de la pandèmia, sinó que amb vocació de permanència modifica aspectes importants de la llei incorrent en les mateixes vulneracions de la Constitució que anteriors decrets”
  • “Aquest decret és una altra pedra més en el caos normatiu al qual ens té acostumats el Govern erosionant més, si cap, el principi de seguretat jurídica a Catalunya”

18, Novembre, 2020.- El diputat del PPC, Daniel Serrano, ha anunciat, respecte al decret contra els desnonaments, que “el Partit Popular valorarem presentar un recurs en el Tribunal Constitucional per vulnerar principis constitucionals i per envair competències de caràcter processal”.

Daniel Serrano ha manifestat que “amb un altre redactat jurídicament viable podríem compartir el decret, això sí, aclarint que no afectaria mai propietaris particulars, ja que seria una mesura excepcional i transitòria per motius sanitaris, per a impedir desnonaments durant la vigència de l'estat d'alarma, pensada per a ajudar a les persones més vulnerables afectades per les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia”.

Però el diputat Popular ha anunciat el seu vot en contra perquè el problema és que “el redactat d'aquest decret és una evident invasió competencial en matèria processal i per tant és inconstitucional perquè el Parlament de Catalunya no és competent per a determinar quan es pot suspendre l'execució d'una resolució judicial”.

En aquest sentit, Serrano ha explicat que “el decret modifica aspectes normatius de la Llei 24/2015 que van més enllà de la suspensió temporal i transitòria a la qual obliga el virus i es fa amb vocació de permanència més enllà de la pandèmia, de manera que quan superem la situació sanitària actual, condicionada per l'estat d'alarma, en l'actual marc normatiu romandrien les modificacions incorporades en aquest decret”.

“És a dir, se sotmet a convalidació un decret que, emparant-se en l'actual situació sanitària pretén modificar per la porta de darrere la llei 24/2015 no ajustant els canvis o les suspensions de la seva vigència en el marc temporal de la pandèmia, sinó que amb vocació de permanència modifica aspectes importants de la llei incorrent en les mateixes vulneracions de la Constitució que anteriors decrets”.

Finalment, Daniel Serrano ha afegit que “aquest decret és una altra pedra més en el caos normatiu al qual ens té acostumats el Govern erosionant més, si cap, el principi de seguretat jurídica a Catalunya, perquè en el fons la seva proposta amb aquest decret és traslladar el problema de mans, sense assumir  que la solució al mateix passaria per posar els recursos econòmics necessaris perquè en les actuals circumstàncies econòmiques, sanitàries i socials el problema l'hagi d'assumir el Govern que és a qui correspon”.