Lorena Roldán: “Els mestres i professors no són eines d'adoctrinament al servei de la causa separatista”

  • Què significa que els mestres i professors són els protagonistes de la nova Generalitat Republicana? Els mestres i professors no són eines d'adoctrinament al servei de la seva causa separatista. Són professionals que han treballat molt dur per a aprovar unes oposicions i que es dediquen en cos i ànima a formar als seus alumnes. Respectin-ho.
  • El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va instar a la Generalitat a "adoptar les mesures necessàries per a garantir que tots els alumnes rebin de manera efectiva i immediata l'ensenyament mitjançant l'ús vehicular normal de les dues llengües oficials en els percentatges que es determinin i que no podran ser inferiors al 25% en un i un altre cas".
  • És vergonyós que els pares hagin d'anar als Tribunals a defensar l'educació dels seus fills perquè a la Generalitat no els dóna la gana de fer-ho i prefereixen vulnerar els drets de famílies i alumnes.
  • La UNESCO té més de mil articles que reconeixen que la llengua materna és un facilitador de l'aprenentatge, i és un dret a més reconegut en la Convenció dels drets del Nen. El govern ni compleix les sentències, ni es guia per criteris pedagògics.
  • A més de no retiren el seu sistema d'immersió il·legal, se'n van a França a demanar que s'apliqui allí també. Tenen un problema molt greu amb la diversitat lingüística, però també amb la llibertat. Deixin d'imposar el català a tot arreu. I deixin de pensar que tota la societat catalana és com vostès, perquè no és així.