PRINCIPALS PROPOSTES PER UNA CATALUNYA MILLOR

El projecte d'Alejandro Fernández és l'única alternativa possible a un independentisme o a un tripartit que ens tornarien als inicis del procés i de la mala gestió. És hora d'un canvi real. I aquest passa per la centralitat, la modernitat i el bon govern que representem els populars. Estem preparats per tornar la Generalitat a tots els catalans, defensar la llibertat i crear prosperitat. Així, el Partit Popular de Catalunya es compromet a impulsar ràpidament les següents 101 propostes que són el cor del seu programa electoral per als comicis del 14 de febrer.

 

SANITAT

 

 1. Reduirem les llistes d'espera. Aprovarem un pla de xoc amb caràcter indefinit per reduir les elevades llistes d'espera per a visites en l'atenció primària, atenció especialitzada, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques, garantint un temps màxim d'espera.
 2. Reforçarem l'atenció primària. Aprovarem un pla urgent de millora de la capacitat de resposta de l'atenció primària i de l'atenció continuada d'urgències davant les necessitats sanitàries de la ciutadania, especialment en aquells llocs on es detecten majors disfuncions.
 3. Protegirem als pacients i als professionals sanitaris. Davant nous brots i onades de la Covid-19 establirem nous mecanismes de provisió de materials i equips sanitaris, prioritzant el proveïment que provingui de producció d’indústria de proximitat.
 4. Dignificarem les condicions contractuals i retributives dels professionals de la sanitat, especialment dels més joves i els que estan en període de formació especialitzada.
 5. Recuperarem l'atenció mèdica paralitzada durant la pandèmia, especialment dels malalts crònics, millorant el pla de xoc sanitari post Covid-19.

 

SOCIETAT JUSTA

 

 1. Garantirem un seguiment mèdic constant a la gent gran resident, reforçant la permeabilitat entre les residències de la tercera edat, l'atenció primària i l'atenció hospitalària.
 2. Oferirem una millor resposta a la població més vulnerable, integrant l'atenció sanitària i social en un nou model d'acompanyament de la gent gran, basat en apropar més serveis a les llars.
 3. Dotarem d’un programa d'atenció individualitzada d'urgència a la totalitat de residències per detectar i atendre les seves necessitats sanitàries més immediates, tant al personal que hi treballa, com a les persones que hi resideixen.
 4. Actualitzarem la cartera de serveis socials, vigent des del 2010, per incorporar nous serveis i noves prestacions.

 

HABITATGE

 

 1. Posarem en marxa un programa d'accés al primer habitatge per a joves, a través del parc públic d'habitatge o mitjançant convenis amb grans tenidors.
 2. Augmentarem el parc públic o concertat d'habitatges de lloguer per a les rendes mitjanes i baixes.
 3. Establirem una taula de diàleg amb les entitats financeres que disposen d'habitatges buits, perquè puguin posar-los al mercat amb totes les garanties o formar part dels programes d'habitatge social.
 4. Impulsarem la construcció d'habitatge de protecció, especialment de lloguer, per donar resposta a la demanda creixent, atenent la demanda territorial.

 

EDUCACIÓ

 

 1. Defensarem el dret dels pares a triar la millor educació per als seus fills, millorant l'educació pública i garantint també el model d'escola concertada, inclosa l'escola diferenciada. També defensarem l'educació especial.
 2. Augmentarem l'oferta de places de llars d'infants públiques i concertades, avançant cap a la gratuïtat i la universalitat de l'etapa 0-3 anys.
 3. Millorarem els concerts educatius amb l'objectiu d'igualar el finançament amb la mitjana de l'escola pública.
 4. Reforçarem l'ensenyament de l'anglès a l'escola pública. Defensem l'ensenyament en les dues llengües oficials, sense separar els alumnes per raó de llengua i reforçant la presència d'aquella llengua oficial en els entorns on sigui menys usada fora dels centres docents, però garantint, com a mínim, un 25% d'hores i dues assignatures troncals, com a mínim, per a qualsevol de les dues llengües oficials.
 5. Garantirem de manera efectiva la beca-menjador a 160.000 beneficiaris durant els mesos d'estiu, mitjançant les targetes moneders o a través de les empreses adjudicatàries dels serveis de menjadors escolars.
 6. Garantirem a les famílies vulnerables la gratuïtat dels llibres de text, el material escolar i les sortides incloses en el currículum, el proper curs escolar.

 

CULTURA

 

 1. Aprovarem un pla de rescat de la Cultura: augmentarem les ajudes directes, establirem un fons de rescat (un terç en ajudes a fons perdut i dos terços en crèdits a 10 anys avalats per la Generalitat a baix interès), fons europeus per a la modernització de el sector cultural i màximes reduccions fiscals durant dos anys per a entitats i empreses culturals, així com un augment de les desgravacions fiscals per patrocinis d'interès cultural.
 2. Augmentarem els recursos per a la Cultura a l'1,4% del pressupost de la Generalitat en els següents dos exercicis pressupostaris.
 3. Combatrem la precarietat laboral en el món cultural, millorant la gestió empresarial de les institucions culturals i la seva capacitat de generar ingressos.
 4. Potenciarem la ciutat de Barcelona com a co-capital cultural d'Espanya.
 5. Intensificarem la presència del patrimoni cultural dels grans museus nacionals espanyols a Catalunya. Reivindiquem que el Museo del Prado tingui una delegació permanent a Catalunya, i que els museus nacionals programin més exposicions temporals a Catalunya.

 

ESPORTS

 

 1. Promourem un pla de rescat de les entitats esportives i millorarem les seves condicions de finançament i fiscals.
 2. Aprovarem una nova Llei de l'Esport de Catalunya que potenciï l'esport femení, l'esport de base, la lluita contra la violència, la promoció de l'esport per a persones discapacitades i que garanteixi un millor i més just finançament de l'esport català.
 3. Defensarem un nou sistema d'ajudes a federacions, clubs i esportistes, basat en la introducció del contracte programa com a substitut de les subvencions. També augmentarem les partides destinades a l'esport en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu d'arribar a l'1%.

 

MEDI AMBIENT

 

 1. Combatrem el canvi climàtic desplegant una estratègia sobre els plàstics i els seus residus, que asseguri la seva traçabilitat i consideri les pautes que marca la nova Directiva de plàstics d'un sol ús. I combatrem la contaminació per plàstics en l'entorn natural.
 2. Millorarem els ecosistemes fluvials mitjançant l'impuls de programes de restauració de riberes i la implantació progressiva d'un règim de cabals de manteniment als cursos fluvials de Catalunya.
 3. Acompanyarem els sectors de l'economia que hagin de fer una transició per adaptar-se a les noves condicions derivades del canvi climàtic. Ajudarem a les empreses en el procés de transformació ecològica impulsat pel Pla Next Generation de la Unió Europea.
 4. Millorarem el suport a les entitats protectores d'animals. Renovarem els centres d'acollida existents, ampliant les seves instal·lacions i garantint el seu finançament. I demanarem la rebaixa de l'IVA als tractaments veterinaris.

 

TREBALL

 

 1. Exigirem avançar el pagament dels ERTO provocats per la pandèmia.
 2. Impulsarem un complement a les Beques Erasmus perquè cap jove amb problemes econòmics es quedi sense l'oportunitat de viure una experiència europea i de potenciar l'anglès, fonamental en l'entorn laboral.
 3. Lluitarem perquè les empreses que van marxar de Catalunya per culpa del procés puguin tornar. I crearem una Oficina Brexit amb l'objectiu d'atreure inversió que fugi del Regne Unit i facilitarem que s'instal·li a Catalunya.
 4. Ajudarem a les pimes en la gestió de Fons europeus, perquè la falta de suport de les institucions no provoqui la pèrdua d'aquests fons.
 5. Reforçarem la Formació Professional Dual, reivindicant-la com una eina útil per construir un futur laboral.

 

REINDUSTRIALITZACIÓ

 

 1. Oferirem préstecs a petites empreses i autònoms per facilitar que puguin dur a terme la reconversió de les seves activitats.
 2. Impulsarem la transformació de la indústria de l'automoció incrementant en 125 milions d'euros el pressupost dels programes de suport a la indústria de l'automoció i la mobilitat.
 3. Renovarem el Pacte per a la Indústria per adaptar-lo a les noves necessitats.
 4. Instarem que les ajudes del Pla Next Generation EU arribin directament als sectors que més ho necessiten.
 5. Impulsarem la transformació digital del sector industrial a través de programes específics i amb el suport del Centre Tecnològic de Catalunya (Eurecat).
 6. Adequarem els programes de formació necessaris per a preparar els professionals en les necessitats de la indústria 4.0 i fomentarem que les empreses inverteixin en la formació dels seus treballadors.

 

PIMES I AUTÒNOMS

 

 1. Aprovarem un pla de rescat que reverteixi els perjudicis que l'acció de la Generalitat ha generat en el sector de l'Hostaleria i la Restauració.
 2. Posarem en marxa una línia de préstecs i avals de fins a 100.000 euros per a microempreses i autònoms a tipus d'interès 0 i fins a 10 anys de retorn, per garantir la liquiditat i la continuïtat de les seves activitats.
 3. Crearem una línia d'avals que complementin el 20% no avalat en les línies de crèdit ofertes per l'Estat a pimes i autònoms a través de l’ICO.
 4. ​​Posarem a disposició de nous emprenedors els locals comercials de titularitat pública, oferint un lloguer assequible i fins a 2 anys de carència.
 5. Habilitarem crèdits pont per a petites empreses i autònoms on s’avali un 75% dels préstecs referits a les despeses generades durant el primer trimestre de 2020.
 6. Donarem suport al sector primari (agricultura, ramaderia i pesca) a través de plans de foment del consum de productes de proximitat, així com de la seva exportació.

 

COMERÇ

 

 1. Automatitzarem la concessió de préstecs i línies de crèdit per part de l'ICF quan l'import sol·licitat sigui inferior al 20% de la facturació.
 2. Aprovarem un pla d'estímul del petit comerç que contribueixi a recuperar l'activitat minorista.
 3. Promourem i consensuarem horaris comercials i criteris d'ocupació de l'espai públic que incentivin la demanda en unes condicions de seguretat.
 4. Profunditzarem en la simplificació de la regulació de l'activitat comercial i econòmica que faciliti la creació de nous projectes.

 

TURISME

 

 1. Llançarem un pla per recuperar la confiança com a destinació turística segura.
 2. Dissenyarem un pla d'internacionalització de Catalunya com a destinació turística a partir dels nous comportaments i hàbits dels consumidors.
 3. Treballarem per recuperar la connectivitat de l'aeroport del Prat.
 4. Incrementarem les accions i campanyes per impulsar Catalunya com a destinació turística interior.
 5. Potenciarem la "Marca Catalunya" promovent un pacte de suport i impuls del turisme on el sector públic i privat treballin de manera coordinada per reinventar el model turístic adaptat a les noves necessitats.

 

INTERNACIONALITZACIÓ ECONÒMICA

 

 1. Incrementarem les mesures de suport a la internacionalització de les empreses catalanes.
 2. Potenciarem accions de promoció digital com trobades empresarials, fires virtuals i marketplace, recuperant, quan la situació sanitària ho aconselli, fires, missions comercials i missions inversores.
 3. Intensificarem el treball de les oficines exteriors d'ACCIÓ en la recerca de mercats per a l'exportació de productes d'empreses catalanes davant les restriccions a la mobilitat derivades de la pandèmia, que impedeixen que les gestions les puguin dur a terme les pròpies empreses.
 4. Elaborarem un Pla de suport a la internacionalització de les pimes, que inclogui, entre d'altres, l'impuls de la cooperació entre empreses, sistemes d'informació de mercats i empreses potencials i àrees d'aterratge a l'exterior.

 

REBAIXA D'IMPOSTOS

 

 1. IRPF. Reduirem la fiscalitat en els trams de renda més baixos i mitjans, baixant el tipus impositiu del tram autonòmic i reduint el nombre de trams autonòmics fent-los coincidir amb els trams estatals. Amb la nostra proposta les rendes mitjanes i baixes pagaran 3,5 punts menys de mitjana.
 2. Bonificacions IRPF. A través de bonificacions, disminuirem la càrrega fiscal sobre famílies nombroses, despeses en llar d’infants, llibres de text, aprenentatge extraescolar de llengües estrangeres, despeses en cobertures sanitàries o incrementar la deducció pel lloguer d'habitatge habitual de joves i famílies nombroses.
 3. Impost de patrimoni. Mentre a Catalunya el mínim exempt se situa en 500.000 €, a la resta de les comunitats està en la mitjana de 700.000 €; per això proposem igualar-nos a aquesta xifra, amb l'objectiu que aquest impost acabi desapareixent.
 4. Impost sobre Successions i Donacions. Serà bonificat al 99% a tots els hereus de primer grau (cònjuges, descendents i ascendents).
 5. Impost de Transmissions Patrimonials. Reduirem l'impost del 7% al 6% en el cas de transmissió de pisos de protecció oficial, o en el cas de famílies nombroses, menors de 32 anys o persones amb discapacitat, passar de tributar el 5% al 4%.
 6. Impostos propis. Suprimirem els impostos d'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per aviació comercial i d'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produït per la indústria, l'impost sobre begudes ensucrades envasades, l'impost sobre actius no productius de les persones jurídiques i el impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.
 7. Ampliarem, durant tot l'any 2021, la moratòria del pagament d'impostos i tributs propis inicialment previst pel Govern per als sectors econòmics més afectats per la pandèmia de l'COVID-19.
 8. Exempció de l'impost sobre estades en establiments turístics. Aprovarem una moratòria en l'aplicació de l'impost sobre les estades en establiments turístics fins al 31 de desembre de 2021.

 

CONVIVÈNCIA

 

 1. Normalitzarem la presència de l'Estat i dels símbols nacionals a Catalunya.
 2. Aprovarem una llei de seguretat i civisme de Catalunya que reguli la utilització de l'espai públic, i que garanteixi que l'espai -que és de tots- es pugui gaudir en condicions de llibertat i tranquil·litat.
 3. Reconvertirem TV3 i de Catalunya Ràdio en mitjans plurals al servei d'una informació veraç i neutral. Potenciarem el perfil professional i independent de l'ens.
 4. Acabarem amb la propaganda partidista amb diners públics. Impulsarem la modificació de la llei d'acció exterior per evitar situacions de desprestigi com les provocades per Diplocat i les delegacions a l'exterior de la Generalitat.
 5. Exigirem al Govern espanyol complements de territorialitat per a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a Catalunya, així com per a jutges, magistrats i fiscals.
 6. Exigirem al Govern espanyol el reforç de l'Alta Inspecció Educativa, les seves competències, els seus mitjans i les seves plantilles.
 7. Impulsarem una llei de neutralitat dels col·legis professionals. Entre altres mesures, demanarem la inhabilitació dels representants col·legials que s’excedeixin de les seves competències i vulnerin la llibertat ideològica dels col·legiats.
 8. Defensarem la neutralitat institucional de les universitats amb una reforma de la Llei d'Universitats de Catalunya.
 9. Derogarem les multes lingüístiques que discriminen els que retolen en castellà.

 

SEGURETAT

 

 1. Millorarem la col·laboració i la coordinació entre els Mossos d'Esquadra i les policies locals, revisant i actualitzant els convenis subscrits entre el Departament d'Interior i els municipis.
 2. Dotarem als agents de tots els mitjans necessaris per poder afrontar els riscos i les amenaces que representa la globalització del terrorisme i les noves tipologies delictives, garantint la seva protecció i defensa jurídica en l'exercici del seu treball.
 3. Aprovarem un calendari de convocatòries d'accés al Cos de Mossos per als pròxims quatre anys per garantir l'estabilitat de la plantilla i la suficient dotació d'agents amb presència en totes les àrees bàsiques.
 4. Serem ferms contra els okupes. Millorarem l'actuació de la Generalitat, especialment l'actuació policial, davant denúncies d'ocupacions il·legals d'habitatges. Ens comprometem a fer fora els okupes en 24 hores.
 5. Incrementarem el nombre d'agents del Cos de Mossos destinats a l'àmbit rural i permetre la col·laboració activa dels agricultors amb els Mossos per evitar robatoris en les seves propietats.

 

IMMIGRACIÓ

 

 1. Incrementarem els controls per detectar i prevenir els guetos, els amuntegaments en els pisos pastera i la concentració als barris.
 2. Donarem suport a les Associacions d'Immigrants i ONG d'immigració per la tasca que realitzen en favor de la convivència. I fomentarem la figura dels mediadors socials interculturals per fomentar l'exercici dels drets individuals.
 3. Garantirem que la immigració sigui legal i ordenada per adequar-la a les necessitats de la nostra societat i poder atendre adequadament les persones que arriben.
 4. Evitarem que es doni ús polític als centres de culte i lluitarem contra tots aquells moviments que atempten contra la llibertat i la igualtat.

 

MILLOR POLÍTICA

 

 1. Reformarem la llei de transparència i de bon govern de la Generalitat per aplicar-la també al sector públic català i a entitats privades que rebin fons públics.
 2. Impulsarem una llei electoral que compagini la proporcionalitat i la representació territorial.
 3. Facilitarem la participació política, reduint el nombre de signatures necessàries per impulsar una iniciativa legislativa popular.
 4. Promourem unes campanyes més austeres i respectuoses amb els ciutadans, reduint les despeses de les campanyes electorals, prohibint la publicitat institucional durant els sis mesos finals de legislatura, excepte en els casos d'informacions indispensables per al servei públic, i reduint, al menys en un 30%, les subvencions per a despeses electorals que cada partit, federació, coalició o agrupació electoral rebi en funció dels seus resultats electorals.
 5. Col·laborarem amb la resta de nivells de l'Administració de l'Estat per definir i clarificar les responsabilitats i competències de cada nivell administratiu. Així, eliminarem duplicitats i costos innecessaris, i atorgarem les responsabilitats de manera clara.

 

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 

 1. Simplificarem la normativa que afecta als diferents sectors econòmics i promourem l'harmonització de la normativa sectorial amb l'Estat.
 2. Complirem l'acord amb els treballadors públics i retornarem les pagues extraordinàries dels anys 2013 i 2014 encara pendents i que no van ser percebudes per les retallades aprovades pel Govern de la Generalitat.
 3. Garantirem la recuperació de la resta dels drets laborals i econòmics dels empleats públics de l'administració de la Generalitat suspesos des de l'any 2012.
 4. Garantirem que el personal al servei de l'administració no s'hagi de significar políticament i reforçarem la independència i neutralitat de tot el personal públic.

97.Eliminaremos organismes públics, simplificant el sector públic instrumental (entitats amb participació majoritària i minoritària) fins a reduir un 50% el nombre total d'ens.

 

LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ

 

 1. Lluitarem contra la corrupció, protegint als funcionaris que denunciïn irregularitats o abusos d'autoritat.
 2. Eliminarem la defensa jurídica dels membres del Govern i alts càrrecs si són acusats de delictes de corrupció o contra l'administració pública.
 3. Professionalitzarem l'exercici de les responsabilitats dels alts càrrecs de l'administració, fixant, entre altres, un procediment de nomenament que garanteixi la idoneïtat dels candidats i permeti una anàlisi prèvia de la possible existència de conflictes d'interessos.
 4. Farem una auditoria interna i externa de la gestió de les residències durant les primeres onades de la pandèmia generada per la Covid- 19 per detectar possibles disfuncions, així com decisions que poden estar estretament vinculades amb presumptes pràctiques corruptes.