VOT PER CORREU PER ALS RESIDENTS A ESPANYA

 

Del 28 d’octubre fins al 11 de desembre

 

Sol·licita, a través de la teva Oficina de Correus, l’imprès per a poder votar.

 

Omple i signa l’imprès i lliura’l a qualsevol Oficina de Correus personalment.

 

IMPORTANT: No oblidis el teu DNI / Passaport (original).

 

 

De l’1 al 14 de desembre

 

Rebràs, per correu certificat, al domicili que facilitis dins del territori nacional tota la documentació necessària per a votar.

 

La documentació que t’enviarà l’oficina del cens electoral provincial conté:

 

 1. Un sobre de votació per al Parlament de Catalunya.

 

 1. Paperetes de tots els partits que concorren a les eleccions del 21 de desembre.

 

 1. Certificat d’estar inscrit en el cens.

 

 1. Sobre per enviar el teu vot. En aquest sobre estarà imprès el teu col·legi, mesa i secció on et correspon votar.

 

 

 

 

 

De l’1 al 18 de desembre (a les 14 hores)

 

Termini per a enviar el teu vot a la mesa, sempre certificant-lo, gratuïtament, en qualsevol Oficina de Correus.

 

Important: no introdueixis el Certificat d’estar inscrit en el Cens  dins dels sobres de votació amb les paperetes. No serà vàlid el teu vot. Introdueix-lo sol, dins del sobre adreçat a la teva mesa electoral.

 

 

PERSONES IMPEDIDES

 

Certificat Mèdic Oficial, en el què han de constar les causes físiques que impedeixen votar personalment. L’imprès pots recollir-lo gratuïtament al Col·legi de Metges de la teva província.

 

Poder Notarial especial per a les Eleccions, justificant la teva incapacitat per poder votar i pel qual designes a una altra persona per la teva representació i perquè s’ocupi de tramitar la teva petició de Vot per Correu.

 

La missió del Representant consisteix en:

 

 1. Presentar a Correus l’Imprès de Sol·licitud de la persona impedida, que signarà en presència del Funcionari, exhibint el representant el seu DNI original.

 

 1. Aquest imprès anirà acompanyat del Certificat Mèdic omplert i el Poder Notarial corresponent, mencionats

 

 1. Un cop rebuda la documentació per la persona malalta o impedida, que se li lliurarà el carter de forma personal, el representant seguirà les instruccions exposades per al Vot per Correu.

 

Tant el Certificat Mèdic com el Poder Notarial són gratuïts.

 

VOT DELS ELECTORS RESIDENTS A L’ESTRANGER (C.E.R.A)

Del 28 d’octubre al 22 de novembre: Sol·licitud del vot per l’elector mitjançant imprès oficial. L’imprès està disponible a les ambaixades y a través de la via telemàtica. Per a la sol·licitud del vot, en tots els casos, excepte la sol·licitud per internet amb certificat electrònic, l’imprès de sol·licitud s’acompanyarà d’un dels següents documents:

 1. Fotocòpia del DNI espanyol
 2. Fotocòpia del passaport expedit per les autoritats espanyoles
 3. Certificat de nacionalitat (d’expedició gratuïta pel Consolat o ambaixada en la que estiguis  inscrit)
 4. Certificat d’inscripció en el Registre de Matrícula Consular (d’expedició gratuïta pel Consolat o ambaixada en la que estiguis inscrit).

 

Del 25 de novembre al 1 de desembre: Enviament de la documentació C.E.R.A per l’Oficina del Cens Electoral en cas de no existir recursos contra la proclamació de candidatures.

 

Des de que reps la documentació i fins al 16 de desembre: Pots enviar la documentació al Consolat del vot per correu dirigit a la Junta Electoral Provincial.

 

Del 17 al 19 de desembre: Votació presencial al Consolat.

 

Important: No enviïs el teu vot directament a la Junta Electoral ja que seran considerats vots nuls els que no hagin estat rebuts a través dels corresponents consolats.

 

VOT PER CORREU D’ESPANYOLS RESIDENTS TEMPORALMENT A L’ESTRANGER (E.R.T.A).

Podràs votar al Parlament de Catalunya si estàs inscrit com a Resident Temporalment. Per això, tens fins al 22 de novembre per inscriure’t al teu Consolat.

 

Del 28 d’octubre al 22 de novembre: Sol·licita al teu Consolat, Ambaixada o descàrrega telemàticament des del Web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/Solicitud%20ERTA.PDF) l’imprès de sol·licitud de vot.

Omple i signa l’imprès. Lliura-ho personalment a la Ambaixada o a l’Oficina Consular. La teva sol·licitud anirà dirigida a l’Oficina del Cens Electoral de la teva Província. No oblidis el teu DNI o Passaport.

 

Del 25 de novembre a l’1 de desembre: Rebràs al teu domicili indicat del país on et trobis tota la documentació necessària per a votar. La documentació que t’envia l’Oficina del Cens Electoral de la teva província serà:

– 1 sobre de votació (Eleccions al Parlament de Catalunya)

– Paperetes de tots els partits que concorren a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2017

– Certificat d’estar inscrit al Cens

– Sobre per enviar el teu vot, en aquest sobre estarà imprès la teva escola, secció i taula on et correspon votar a España

 

Des de que reps la documentació i fins al 17 de desembre: Termini per poder enviar el teu vot per correu, sempre certificant-lo des de qualsevol oficina de Correus.

Important: No introdueixis el Certificat d’estar inscrit en el Cens dintre dels sobres de votació amb les paperetes. Aquest vot no serà vàlid. Introdueix-lo solt, dintre del sobre dirigit a la teva taula electoral.