Al Partit Popular de Catalunya, titular de www.ppcatalunya.com, amb domicili social al carrer Comte d’Urgell, 249, de Barcelona, estem preocupats per la seguretat i per garantir i protegir la privadesa de les dades aportades pels usuaris de la nostra web. Per això, garantim que el tractament de les dades s’efectua sota nivells de seguretat que impedeixen la pèrdua, manipulació de les dades o accessos no autoritzats.


A efectes del compliment d’allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de3 desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la seva normativa de desenvolupament, el Partit Popular de Catalunya informa que totes les dades de caràcter personal que els nostres usuaris aporten a www.ppcatalunya.com –inclosa la direcció IP de l’equip des del qual s’accedeix-, mitjançant qualsevol registre o subscripció als serveis del lloc web mitjançant l’enviament de comentaris o observacions per correu electrònic, web, formularis, etc, seran inclosos en un fitxer degudament inscrit al Registre de l’Agència de Protecció de Dades, el titular i responsable del qual és el Partit Popular de Catalunya, i seran tractas amb la màxima confidencialitat.


Les dades que es demanin als usuaris de www.ppcatalunya.com tindran com a finalitat prestar els serveis per als que se sol·licitin, gestionar la administració del website, realitzar estudis estadístics o enviar mitjançant qualsevol canal (correu postal o electrònic, telèfon fix o mòbil, SMS. MMS. Internet, etc) informació promocional i notícies de totes les activitats inherents a l’acció del Partit Popular de Catalunya, en particular les relacionades a campanyes electorals, candidatures, convocatòries, accions del partit i els seus líder, etc.


El Partit Popular de Catalunya ha implementat les mesures de seguretat requerides per la normativa vigent per a la protecció de les dades de caràcter personal i ha desenvolupat els requisits tècnics necessaris per garantir el tractament confidencial de les dades, evitar la seva pèrdua, alteració i accés. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

El Partit Popular de Catalunya prohibeix l’ús dels serveis del seu lloc web a menors de 14 anys. A més, el Partit Popular de Catalunya aconsella que els menors d’edat (de 14 a 18 anys) consultin amb els seus pares abans de proporcionar qualsevol dada de caràcter personal i informa que, en cap cas, es demanaran dades relatives a altres membres de la seva família sense el consentiment dels titulars dels mateixos.


Si no es faciliten les dades personals requerides (per al registre o subscripció a qualsevol tipus d’enviament o bé per a la realització de comentaris, etc.) o no s’accepta la present política de privacitat suposa la impossibilitat de rebre els serveis esmentats.


El usuario garantiza que los datos personales facilitados a www.ppcatalunya.com son veraces y correctos, reservándose el Partido Popular de Cataluña el derecho a excluir de los servicios del sitio web a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.


El Partit Popular de Catalunya és l’únic destinatari de les dades. Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició en els termes enviant un correu electrònic a ppcatalunya@ppcatalunya.com.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit